Nieuwe natuur / New nature

(2009) De “Oosterse Bekade Gorzen” is de naam van een buitendijkse landbouwpolder in de gemeente Cromstrijen. Deze is in 2009 getransformeerd naar een natuur- en getijdengebied. Een groot stuk van de 60 hectare grote polder is afgegraven en de dijk is op één plaats doorgestoken, zodat het gebied deels kan onderlopen. Een voordeel van de afgraving is dat oude zink- en arseenvervuilingen meteen zijn opgeruimd en een ander voordeel is dat het gebied kan dienen als opvang van overtollig rivierwater. Doordat de eerste dijk (langs het Hollandsch Diep) is doorgestoken, wordt de hogere tweede dijk belangrijker als waterkering. Deze dijk is extra verstevigd door een bufferzone van stortsteen. De nieuwe natuur is een van de schakels van het oeverherstel tussen de Biesbosch en de Haringvlietsluizen. Deze foto’s tonen het gebied, enkele dagen nadat de waterinlaatbuis is opengezet.

Back to Top