Waarstaatjegemeente.nl

(2015) Waarstaatjegemeente.nl is een burgerpeiling waar 600 inwoners van gemeente Cromstrijen in 2014 aan hebben deelgenomen. De resultaten staan online en daarin kan je ook alle opmerkingen van de inwoners lezen op vragen in de burgerpeiling. Bij sommige opmerkingen (letterlijke weergave van de reacties) heb ik een foto gemaakt om een en ander te duiden.

Back to Top